Skip to main content

Het clubgebouw

Onze leden kunnen gebruik maken van het gezellige clubgebouw 'de Triepel'. 

Tijdens activiteiten is het clubgebouw vaak geopend en is de bar bemensd. Op andere momenten hanteren wij het beleid dat onze leden zelf de bar bemensen en de genuttigde drankjes en/of hapjes zelf afrekenen.