Skip to main content

Collectieve verzekering

We hebben via de KNLTB een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Als verzekerden gelden alle deelnemende KNLTB-verenigingen, inclusief hun leden. Ook de vrijwilligers zijn verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. 

Daarnaast hebben we ook een Collectieve ongevallenverzekering. Als verzekerden gelden alle geregistreerde leden van TV Berg en Dal tijdens deelname aan de door de vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende activiteiten.

In die gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.

Meer informatie en schadeformulieren via: http://www.knltb.nl