Tennistraining

De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door de trainers van tennisschool Tom Kreemers: Luuk Geerlings en Rob Hendriks. Hans Potjes verzorgt ook lessen. Onze trainers scholen zich permanent bij zodat hun kennis op peil blijft en de lessen aansluiten bij de nieuwste methoden en inzichten. We werken met tennisleraren die in het bezit zijn van een diploma én geldige licentie.

Om de lessen te kunnen volgen, is het verplicht lid te zijn of te worden van onze vereniging; zie pagina " lidmaatschap ". Voor inschrijven voor lessen en acties van TSTK kunt u naar hun website gaan.

Jeugd

Actie  voor nieuwe leden - Maak kennis met tennis: 16 lessen van 50 minuten voor € 119,00 incl. lidmaatschap/contributie voor dat kalenderjaar - met racket € 145,00 (1 termijn).

Jeugd reguliere lessen: 32 Lessen van 50 minuten voor € 240,00 excl. lidmaatschap/contributie. Kinderen schrijven in voor 32 lessen, maar je kunt na 16 lessen stoppen of besluiten door te gaan met nogmaals 16 lessen. Besluit je na 16 lessen te stoppen, dan halveren het bedrag en de termijnen (€120 in 6 termijnen).
Het bedrag voor de lessen wordt in 12 termijnen geïncasseerd door de tennisschool. De vereniging incasseert eind maart de contributie.

Senioren

Actie 1 voor nieuwe leden - Maak kennis met tennis: 16 Lessen van 50 minuten voor € 199,00 incl. lidmaatschap/contributie voor dat kalenderjaar  - met racket € 249,00. Je kunt alleen van deze actie gebruik maken als je begin maart of begin september wilt starten.

Actie 2 voor nieuwe leden - Maak kennis met tennis: 5 lessen incl. lidmaatschap/contributie voor dat kalenderjaar voor €99

Senioren reguliere lessen: 16 Lessen van 50 minuten voor €171,00 excl. lidmaatschap/contributie.
Het bedrag voor de lessen wordt in 12 termijnen geïncasseerd door de tennisschool. De vereniging incasseert eind maart de contributie.

Over ons Maak Kennis Met Tennis (MKMT) aanbod

Nieuwe leden die gebruik maken van het MKMT-aanbod betalen het bedrag voor het betreffende jaar aan TSTK. Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap van de tennisvereniging gedurende dit 1e kalenderjaar. TSTK verrekent de contributie met de tennisvereniging. In de jaren na het kennismakingsjaar betalen de leden hun contributie aan de vereniging en daarnaast eventueel een bedrag aan de tennisschool.

Na de kennismaking

Na het kennismakingsjaar, als je besloten hebt lid te blijven, betaal je in het eerste jaar dat je volwaardig lid bent - dat is dus het jaar nadat je begonnen bent met "Maak Kennis met Tennis" - contributie en € 15,- eenmalig entreegeld. Diegenen die na de kennismaking hun lidmaatschap direct willen opzeggen hoeven dus geen entreegeld te betalen. Als je lid blijft, ga je ook meedoen met de regeling vrijwilligersbijdrage (zie voor info ook bij lidmaatschap).

De vereniging & tennisschool

Omdat de samenwerking tussen vereniging en tennisschool voor ons heel normaal is, maar in de sportwereld (zie bijv. voetbal, hockey of turnen) een uitzondering, leggen we hieronder uit wat de verantwoordelijkheden zijn.

De tennisvereniging is verantwoordelijk voor je KNLTB-lidmaatschap (incl. WA.- en ongevallenverzekering), de KNLTB-pas waarmee je het clubhuis in kunt, evt. competities, andere activiteiten, de accommodatie en (m.u.v. het MKMT-aanbod) het innen van de contributie.
De tennisschool verzorgt de lessen, de indeling van de lesgroepen en de facturatie van de lessen.

Om de lessen te kunnen volgen, is het verplicht lid te zijn of te worden van onze vereniging. Download hier het inschrijf- en machtigingsformulier SEPA . Het lidmaatschap wordt na de kennismakingsperiode automatisch verlengd en de contributie wordt automatisch door de vereniging geïncasseerd.