Beheerderscommissie


Als geprivatiseerde club dienen we de continuïteit goed te worden waarborgen. In dat kader hebben we een beheerscommissie die bestaat uit oud-bestuurders die periodiek met het bestuur een financieel lange termijnplan opstelt en dit samen bewaakt. Het financieel lange termijnplan wordt tijdens de jaarvergadering door het bestuur aan de leden gepresenteerd. Grote uitgaven die buiten het reguliere onderhoud vallen en een langdurige impact hebben op de financiële situatie van de club, worden door het bestuur met de beheerscommissie vooraf besproken. Tevens kan de commissie worden ingezet worden bij complexe bestuurlijke situaties (conflicten, opvolging, etc.). Het bestuur wordt hiermee geruggensteund door de ervaring en expertise van die commissie.