De kascontrolecommissie


De kascontrolecommissie van de vereniging is een speciale commissie die voor de jaarvergadering de boekhouding van de vereniging controleert. Dit om (achteraf) te controleren of er door de penningmeester een goed financieel beleid is gevoerd. De kascommissie adviseert de ALV wel of niet om decharge te verlenen aan het gehele bestuur. Om belangenverstrengeling te voorkomen moet de commissie onafhankelijk zijn van de vereniging, dit houdt in dat leden uit het bestuur geen zitting mogen nemen in de kascontrolecommissie.