Publiciteitscommissie


De commissie verzorgt de nieuws- en informatievoorziening binnen TV Berg en Dal. Daarmee probeert ook zij bij te dragen aan het clubgevoel en het vergroten van de betrokkenheid van de leden. De redactieleden van de Triepel-mail verzorgen deze maandelijks. Deze bevat informatie die zij van het bestuur, de diverse commissies of de leden ontvangt. De Triepel-mail wordt via de mail aan de leden toegezonden. U dient zich daar zelf voor op te geven met het juiste e-mailadres. Zie de footer van de website.  Uitschrijven voor het ontvangen van de Triepel-mail kunt u doen in iedere e-mail die u ontvangt. De uitgeprinte versie van de Triepel-mail wordt opgehangen in het clubhuis. De commissie onderhoudt de website met nieuws en foto’s. De binnenkomende e-mails op info@tvbergendal.nl worden naar de juiste personen doorgestuurd. Aan het begin van het zomerseizoen verschijnt de nieuwe ledenlijst, vooralsnog in gedrukte vorm, welke samen met het nieuwe label op een speciale verenigingsavond wordt uitgereikt.