Verenigingscompetitieleider


Wat doet de Verenigingscompetitieleider? De Verenigingscompetitieleider is binnen de Tennis vereniging verantwoordelijk voor de organisatie van alle toernooien en competities voor senioren. Hieronder vallen zowel interne competities (wintercompetitie), regionale competities (Hoog-Laag) en bondscompetitie (Zomeravond, Vrijdag/ Zaterdag/ Zondag competitie). Enige uitzondering op deze regel is het Triepeltoernooi, dat door een aparte Triepelcommissie georganiseerd wordt. Bij toernooien houdt de Verenigingscompetitieleider zich met name bezig met het “tennis” gedeelte, het gedeelte daarom heen wordt in de meeste gevallen verzorgd door de Activiteitencommissie of door een eenmalige groep vrijwilligers die een toernooi “adopteert”.
Leden die geïnteresseerd zijn om een  toernooi te organiseren kunnen zich wenden tot de Verenigingscompetitieleider, alle initiatieven zijn welkom!
Wat doet de VCL?  (Verenigingscompetitieleider)  Voor alle externe competities is de VCL de contactpersoon, deze is binnen de vereniging in het bezit van een VCL (Vereniging Competitieleider) Certificaat, dat verplicht is voor bondscompetities. De VCL zorgt ervoor dat leden geïnformeerd worden over competitie mogelijkheden en de  mogelijkheid hebben zich hiervoor in te schrijven. Uit deze inschrijvingen maakt hij (in overleg) teams en hij zorgt ervoor dat deze inschrijvingen ook daadwerkelijk gedaan worden bij de organisator van de competitie. Na inschrijving en het ontvangen van de indeling nodigt hij de aanvoerders uit voor een aanvoerdersavond waar zij de wedstrijdpapieren, instructies en indeling, tennisballen en de rekening voor het geheel ontvangen. De VCL is voor het aanspreekpunt voor alle aanvoerders van de verschillende teams en tevens eerste aanspreekpunt voor de toernooi organisatie (meestal de Tennisbond, bij Hoog Laag Competitie het Hoog Laag Comité.)