Informatie over het lidmaatschap


Om lid te worden kunt u:

– digitaal inschrijven via het online inschrijfformulierWij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om – zie onze privacyverklaring .

Bij aanmelding na 1 juli geldt een korting op het lidmaatschap in dat jaar. Meer info via penningmeester@tvbergendal.nl

Voor tennislessen schrijf je je apart in; zie de pagina tennistraining voor kosten en aanmelding.

Tarieven contributie 2023

  • Senioren 17 jaar en ouder vóór 1 januari 2023:  € 145,-
  • Junioren 15 t/m 17 jaar vóór 1 januari 2023: € 100,- of € 0,- bij gezinslidmaatschap
  • Pupillen t/m 14 jaar vóór 1 januari 2023: € 70.- of € 0,- bij gezinslidmaatschap
  • Nieuw lid eenmalig entreegeld € 15,-
  • Sponsor lid niet speelgerechtigd  € 15,- 
  • Vrijwilligersbijdrage toelage (geen inzet) € 30,- 

Junior ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.

Senior ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

Het gezinslidmaatschap houdt in:
Zijn beide ouders lid, dan is een lidmaatschap voor maximaal twee kinderen tot 18 jaar (pupil of junior) geheel gratis.
Is een van beide ouders lid, dan is een lidmaatschap voor maximaal één kind tot 18 jaar (pupil of junior) geheel gratis.

In onze verenigingsvisie zijn leden niet alleen maar consument van het tennisproduct, maar leveren ze daar een actieve bijdrage aan. Door de inzet van vrijwilligers blijft tennis betaalbaar, wordt het werk beter verdeeld, blijft de vereniging gezond en behoudt ze haar karakter en bestaansrecht. Het doen van taken maakt in onze visie vanzelfsprekend deel uit van een ‘clubroutine’. Dat betekent dat we met ingang van 2017 een keuzesysteem geïntroduceerd hebben waarin we onze seniorleden actief aanmoedigen een taak op zich te nemen. Het betreft kleine of tijdelijke taken en projecten. Een keuzesysteem vanwege: de juiste persoon op de juiste plek.

Als nieuw lid vul je een inschrijfformulier in en door 
het invullen van dit formulier geef je aan welke klus je op je zou willen nemen. Je kunt ook aangeven met wie je samen een klus zou willen doen of een eigen idee inbrengen dat je zou willen uitvoeren. Onze vrijwilligerscoördinator neemt contact met je op nadat je je keuze hebt gemaakt. Ook is het mogelijk aan te geven dat je géén bijdrage als vrijwilliger gaat leveren. Mocht je hiervoor kiezen, betaal je een toelage van € 30,- op de contributie.

Het klinkt streng, maar ieder senior-lid moet deze enquête invullen. We weten dan wat ieders bijdrage is of gaat worden. En – indien je ervoor kiest geen bijdrage te leveren als vrijwilliger – machtig je ons meteen om de toelage op de contributie automatisch te innen. Mocht bovenstaande link niet werken, kopieer en plak dan deze link in je browser: https://goo.gl/forms/S5EFwJOmz4KYhFPG3

Voor nieuwe leden is er een kennismakingsaanbod van onze tennisschool. Voor de acties van tennisschool TSTK zie pagina tennistrainingen. Maak je gebruik van het kennismakingsaanbod mét tennistraining, dan zal het gehele bedrag ( lessen &n contributie ) geïncasseerd worden door de tennisschool, er volgt geen factuur voor de contributie. Na afloop van het kennismakingsaanbod zal de contributie het eerstvolgende jaar automatisch door de tennisschool geïncasseerd worden. 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om zomerlid te worden. U kunt dan van 1 juni tot 1 september gebruik maken van onze banen en in deze periode met alle te organiseren (zomer) toernooien meespelen. De kosten hiervan bedragen € 50,-. + € 10 borg voor het lidmaatschap pasje
Stuur een mail met je naw gegevens, telefoonnummer naar t.lugard@j-d-i.nl

Bij een winterlidmaatschap kun je van 1 november tot 1 maart gebruik maken van onze banen. Je kan dan met alle te organiseren (winter)toernooien meespelen. De kosten hiervan bedragen € 50,-. + € 10 borg voor het lidmaatschap pasje
Stuur een mail met je naw gegevens, telefoonnummer naar t.lugard@j-d-i.nl

 

Doe Mee!-regeling voor inwoners met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen en geen of weinig vermogen? Dan kunt u misschien gebruik maken van
de Doe Mee!-regeling van de gemeente Berg en Dal. Met deze regeling betaalt de gemeente Berg
en Dal (een deel van) de kosten voor allerlei activiteiten. Denk hierbij aan zwemlessen,
schoolactiviteiten, bibliotheekabonnementen of lidmaatschappen bij verenigingen
Met de Doe Mee!-regeling kunt u met een laag inkomen toch mee blijven doen aan
maatschappelijke activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de regeling

Als vereniging hebben we een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de KNLTB. Als verzekerden gelden alle deelnemende KNLTB-verenigingen, inclusief hun leden. Ook de vrijwilligers zijn verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.
Daarnaast hebben we ook een Collectieve ongevallenverzekering. Als verzekerden gelden alle geregistreerde leden van TV Berg en Dal tijdens deelname aan de door de vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende activiteiten.
Meer informatie en schadeformulieren via: http://www.knltb.nl
In die gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail aan de ledenadministratie (Coen Brunen ledenadministratie@tvbergendal.nl ) en dient te geschieden vóór 1 december van enig verenigingsjaar.

Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het betreffende verenigingsjaar (zijnde 31 december). In de schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is

Indien tijdens de  jaarlijkse ALV in februari de contributie wordt verhoogd kan men ook daarna, binnen 3 weken na de ALV en publicatie van de nieuwe tarieven op de website, zijn of haar lidmaatschap opzeggen