Nieuwe voorzitter

Op de ALV van 20 februari gaf Harry Peters de voorzittershamer  door aan Arjan Zoet. Het bestuur bedankte Harry voor zijn enorme inzet en overhandigde hem als blijk van waardering een boeket bloemen. Arjan Zoet introduceerde zich bij de aanwezigen. Hij zei een echt verenigingsmens te zijn. .