Agenda Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt jullie uit voor de ALV

op woensdag 20 februari van 20 tot 22 uur in de Triepel.

De agenda is bijgevoegd :      Agenda ALV2 feb2019

Voor de notulen ALV 2018 klik hier

De PR commissie rekent op een grote opkomst. Het bestuur werkt immers keihard voor onze club en verdient onze hulp en feed-back.