Algemene ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 20 februari 20 uur – 22 uur in de Triepel.

De PR commissie rekent op een grote opkomst. Het bestuur werkt immers keihard voor onze club en verdient onze hulp en feed-back. De ALV is daarvoor het uitgelezen moment . 

Houd het tijdstip van de ALV dus vast vrij in je agenda.