Bijdrage kosten voor sportvereniging door gemeente Berg en Dal

Wist u dat de gemeente elk jaar bijdraagt aan de kosten voor deelname aan een vereniging of aan een activiteit, als u zelf een laag inkomen heeft? Ook reiskosten en kosten van kleding vallen hier onder, net als materiaal voor sport of cursus. Uitgebreide informatie is te vinden op de site van de gemeente Berg en Dal.