Extra Algemene Ledevergadering renovatie clubhuis

Renovatie clubhuis Tennisvereniging Berg en Dal

Het bestuur nodigt u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 december 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis.  

Visie en aanleiding: We willen een vereniging zijn die ook de komende decennia beantwoordt aan de vraag om te kunnen tennissen in de directe woonomgeving. Dit vergt een toekomstbestendige accommodatie: uitstekende tennisbanen (incl. verlichting) én een goed clubgebouw.

De tennisbanen zijn in 2015 vernieuwd, de baanverlichting is in 2019 vervangen (LED). Ons clubgebouw bestaat bijna 40 jaar en is op onderdelen aan renovatie toe.

Het is verstandig en passend in deze tijd om ook naar verduurzaming te kijken op het moment dat renovatie van het gebouw aan de orde is. Energiekosten bedragen bijna 20% van onze begroting en energie zal naar verwachting de komende jaren niet goedkoper worden. In 2019 hebben we een goede eerste stap gezet door o.a. de baanverlichting te vervangen door LED-lampen.

In 2018 is de werkgroep “renovatie en verduurzaming” gestart, bestaande uit Hub Hamers (architect en oud-voorzitter), Jos Verstegen (oud-voorzitter) en Marcel van Dommelen (penningmeester). De ambitieuze opdracht van het bestuur luidde:

  1. Stel een plan op voor een toekomstbestendig, comfortabel clubgebouw dat weer 40 jaar meegaat.
  2. Geef het gebouw een eigentijdse uitstraling met behoud van het eigene.
  3. Realiseer hierbij zoveel mogelijk besparingen op energieverbruik.
  4. Het project leidt niet tot een contributieverhoging.

De werkgroep heeft een energiescan uit laten voeren, calculaties uitgevoerd (onderbouwd met mogelijke leveranciers), tussentijds overlegd bestuur, leden als klankbord gebruikt, subsidie aangevraagd en een ontwerp gemaakt.

Dit ontwerp en de financiering willen we nu aan de leden voorleggen ter goedkeuring op de

Extra Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 december 2019 om 20:00 uur in ons clubhuis.

We hebben deze ALV ingelast zodat we in 2019 de subsidieaanvraag kunnen afronden (in 2020 is de subsidie aanzienlijk minder) en na de voorjaarscompetitie 2020 kunnen starten met de verbouwing van ons clubgebouw.

Tevens stelt Stefan Coenen zich deze ALV verkiesbaar voor de vacature van bestuurslid.

Agenda:

  1. Opening
  2. Invulling vacature bestuur door Stefan Coenen (ter instemming leden)
  3. Ontwerp gerenoveerd clubhuis (ter instemming leden)
  4. Financiering renovatie clubhuis (ter instemming leden)
  5. Rondvraag en sluiting

 

Ben je aanwezig en wil je van tevoren vergaderstukken inzien, stuur dan een e-mail naar penningmeester@tvbergendal.nl