Een mooi tennispark

Een mooi tennispark is het visitekaartje van je vereniging

We hadden altijd een mooi tennispark maar als je goed keek zag je dat het geleidelijk aan minder werd. Het bestuur heeft daarom in 2017 haar schouders eronder gezet om de uitstraling van ons park te verbeteren. Plannen werden gemaakt en uitgevoerd.
Uit de inventarisatie van vrijwilligers bleek dat zich voor de vrijdag 23 en voor de zaterdag 12 vrijwilligers hadden aangemeld die in het park willen werken. In totaal hebben we 5 ochtenden vastgelegd voor onderhoud waaronder voor het eerst de NLdoet dag 2017. Met de extra €400 subsidie van NLdoet konden we vele noodzakelijke spullen aanschaffen. In totaal waren die dag 20 mensen van de vereniging actief inclusief enkele mensen van buitenaf. De dag is bijzonder succesvol verlopen. De oefenkooi kreeg een grondige opknapbeurt, de paden zijn schoongemaakt, alle borden en lantaarnpalen werden weer toonbaar, ramen zijn gelapt, achter de banen is gesnoeid en alle tafels kregen een nieuw houten blad.

Een bijzondere snoeidag
Met Laura Nielen van de Helikon (Groenschool) is afgesproken dat zij en haar leerlingen meerdere keren per jaar onze tuin komen doen. De eerste keer was op 29 juni. Die dag werden 11 leerlingen ingezet. Het waren studenten van de laatste klas en dat kon je zien aan de wijze hoe zij met alle tuinmachines wisten om te gaan.  Op dezelfde dag zijn ook 3 tuinmannen van de firma van Raay aan het snoeien gegaan. Hand in hand werd er samengewerkt en dat komt zeker in aanmerking voor herhaling in 2018.

Veel werk
In totaal hebben we 6 ochtenden in de tuin gewerkt. De Helicom leerlingen hebben 58 dagdelen gewerkt, onze leden 51 dagdelen en de firma van Raaij 6  dagdelen. Alles bij elkaar ruim 350 man/vrouw uren! Dat geeft wel aan dat onderhoud meer dan noodzakelijk was.

 

 Schoonmaken en opnieuw beginnen (herplanten)

Stille kracht
Wim Leenders verzorgt niet alleen het onderhoud van de banen maar hij heeft ook vele uren gestoken in het wieden en verwijderen van overtollig groen. Een oprechte dank is op zijn plaats!

Laatste snoeidag
Zaterdag 14 oktober was voorlopig de laatste ochtend van dit jaar dat er flink gesnoeid werd. Er werd zoveel groenafval geproduceerd dat de gemeente Berg &Dal  een grote vrachtwagen met grijper liet komen om de omgeving te schoon te maken. Het was eenmalig gratis en uiteraard waren we hier dik tevreden mee.

Tot slot
Terugblikkend op het parkjaar mogen we best trots zijn op de geleverde prestaties. Maar we zijn er  nog lang niet. Continuïteit van onderhoud is een bittere noodzaak.En zoals altijd: vele handen maken het werk……… Voor 2018 is gelukkig al van verschillende kanten steun toegezegd.
De Helikon school heeft reeds toegezegd dat zij in 2018 blijven komen snoeien.
De firma van Raaij komt eveneens weer een volle dag gratis  snoeien.
De NLdoet dag staat al gepland voor 2018 op zaterdag 10 maart. Voor die dag hebben zich reeds 25 deelnemers van onze vereniging opgegeven. We gaan die dag ons clubhuis en park weer opknappen. Meer info vind je elders in deze Triepel mail. Heb je zin om te komen en heb je je nog niet opgegeven? Wat let je?

Gaarne wil ik een oprechte dank uitbrengen aan alle vrijwilligers die met plezier en toewijding gewerkt hebben aan ons visitekaartje.

 

Harry Peters (06-44596144).