Klankbord renovatie en verduurzaming

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Klankbord bijeenkomst 3 juni om 19.30h over “Renovatie & verduurzaming van ons tennispark”

Ons mooi gelegen tennispark bestaat ruim 40 jaar. De banen zijn nog maar enkele jaren terug vernieuwd. En net is de oude verlichting vervangen door uiterst zuinige LED verlichting. Het gebouw is functioneel nog op orde, maar de jaren beginnen te tellen. Groot onderhoud is nodig willen we het gebouw de komende decennia in stand houden. Daarom hebben we – een ad-hoc commissie bestaand uit Jos Verstegen, Marcel van Dommelen en Hub Hamers – een voorlopig plan gemaakt. Een plan wat uiteraard in directe afstemming met het bestuur is opgesteld. Bovendien hebben we het plan in de ALV van februari jl. gepresenteerd. En onze ideeën zijn met grote instemming ontvangen. Ook omdat we met het plan zorgen voor continuïteit van onze tennisvereniging, voor een goede huisvesting maar ook voor een financieel goede uitgangssituatie door de energiekosten naar nul terug te brengen. Maar dit alles vergt ook een investering. Om het plan daadwerkelijk uit te voeren hebben we diverse subsidies en bijdragen gevraagd; en daarmee komt de uitvoering steeds dichterbij.

Tijdens de ALV hebben we een eerste schets gepresenteerd. Zie ook bijgaande impressie. Nu wordt het plan verder ontwikkeld, richting Voorlopig Ontwerp en nog iets later (ook om omgevingsvergunning=bouwvergunning te krijgen) in de vorm van een Definitief Ontwerp. Wij vinden het plezierig als geïnteresseerde leden meedenken over hoe we dit heel concreet gaan vormgeven.

Op maandag 3 juni, van 19.30-20.30h is een ieder uitgenodigd!

Dus tot dan, vriendelijk groetend, Jos Verstegen, Marcel van dommelen en Hub Hamers