Klankbord renovatie en verduurzaming

Klankbord bijeenkomst 3 juni om 19.30h over “Renovatie & verduurzaming van ons tennispark”

Ons mooi gelegen tennispark bestaat ruim 40 jaar. De banen zijn nog maar enkele jaren terug vernieuwd. En net is de oude verlichting vervangen door uiterst zuinige LED verlichting. Het gebouw is functioneel nog op orde, maar de jaren beginnen te tellen. Groot onderhoud is nodig willen we het gebouw de komende decennia in stand houden. Daarom hebben we – een ad-hoc commissie bestaand uit Jos Verstegen, Marcel van Dommelen en Hub Hamers – een voorlopig plan gemaakt. Een plan wat uiteraard in directe afstemming met het bestuur is opgesteld. Bovendien hebben we het plan in de ALV van februari jl. gepresenteerd. En onze ideeën zijn met grote instemming ontvangen. Ook omdat we met het plan zorgen voor continuïteit van onze tennisvereniging, voor een goede huisvesting maar ook voor een financieel goede uitgangssituatie door de energiekosten naar nul terug te brengen. Maar dit alles vergt ook een investering. Om het plan daadwerkelijk uit te voeren hebben we diverse subsidies en bijdragen gevraagd; en daarmee komt de uitvoering steeds dichterbij.

Tijdens de ALV hebben we een eerste schets gepresenteerd. Zie ook bijgaande impressie. Nu wordt het plan verder ontwikkeld, richting Voorlopig Ontwerp en nog iets later (ook om omgevingsvergunning=bouwvergunning te krijgen) in de vorm van een Definitief Ontwerp. Wij vinden het plezierig als geïnteresseerde leden meedenken over hoe we dit heel concreet gaan vormgeven.

Op maandag 3 juni, van 19.30-20.30h is een ieder uitgenodigd!

Dus tot dan, vriendelijk groetend, Jos Verstegen, Marcel van dommelen en Hub Hamers

 

Illegaal tennissen

We merken dat er zo af en toe “illegaal” op onze banen getennist wordt. Om hier beter zicht op te hebben, willen we je vragen (zoals gebruikelijk) je ledenpas op het afhangbord te plaatsen als je gaat tennissen. Onze banen zijn bedoeld voor leden, competitiespelers, incidentele introducees van leden en gasten van hotel Erica. Anderen mag je vragen de baan te verlaten.

Self service bar

Wat was het een prachtig zomerweer dit Paasweekend. Tip voor op het terras. We hebben een ‘self-service’ kantine. Als één van onze sleutelhouders (enkele leden, trainers) de kantine geopend heeft, kun je zelf een drankje pakken en afrekenen. Mocht het je overkomen dat je wel wat zou willen drinken in de kantine, maar je komt regelmatig voor een gesloten deur te staan, dan kun je een sleutel aanvragen bij de penningmeester (penningmeester@tvbergendal). Op dinsdag, woensdag en donderdagavond zijn er meestal wel sleutelhouders aan het tennissen in hun vaste samenstellingen. Op vrijdagavond is er vaak competitie en is de bar ook open. Aan de maandagen wordt nog gewerkt!

KNLTB passen / toegang clubgebouw

De deur naar het clubgebouw is vanaf 5 mei  alleen nog maar met de KNLTB-pas 2019 te openen. De magneetstrip haal je aan de linker zijde en van beneden naar boven door de scanner. De deur naar toiletten, kleedkamer, EHBO ontgrendelt dan vanzelf. 

Mocht je nog geen KNLTB-pas 2019 hebben: ze liggen achter de bar. De meeste dagen is het clubhuis geopend tijdens training van TSTK. Is het clubhuis gesloten, maak dan even een afspraak via secretaris@tvbergendal.nl.

P.S. Je gebruikt je KNLTB-pas 2019 ook om af te hangen als je gaat tennissen.