Rabobank clubsupport


Met Rabo ClubSupport biedt de bank ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Aan onze vereniging is een bedrag van € 302,70 toegekend met als bestedingsdoel het realiseren van een 100% energieneutrale accommodatie.
De volledige uitslag vind je terug op de rabo website.