Renovatie clubhuis

Het bestuur van TV Berg en Dal wenst alle leden een sportief en gezond nieuwjaar!

en blij kondigen we aan dat we in 2020 beginnen met de renovatie van de Triepel!

Samengevat. Na de voorjaarscompetitie zal gestart worden met de verbouwing. De verwachting is dat er gewoon getennist kan blijven worden en dat we met het vernieuwde clubhuis het Triepeltoernooi 2020 in kunnen gaan.

In de extra ALV van 18 december jl is door de leden toestemming gegeven voor het ontwerp en de begroting van de renovatie van ons clubhuis, zoals deze in concept door de werkgroep Renovatie en Verduurzaming eerder is voorgelegd aan de leden in de ledenvergadering van februari ’19 en recent ook aan de beheerscommissie. De kosten van een volledig Energie Neutraal Gebouw d.w.z. van het gas af, zogenaamd ‘all electric’ bedragen in de huidige versie €193.194  Vervolgens hebben we naar de financiering gekeken. Hierbij zijn we op zoek gegaan naar een gezond evenwicht tussen lenen en financieren uit eigen middelen. De gemeente Berg en Dal biedt non-profit organisaties een stimuleringslening aan met een lage rente; doel is verduurzaming aantrekkelijker te maken. Het rijk kent de zgn. Bosa-regeling (bouw en onderhoud sportaccommodaties) met 20% subsidie op investeringen en daarbovenop 15% extra voor duurzame investeringen. Verder doen we een beroep op de gemeentelijke investeringssubsidie voor sportaccommodaties.

Financiering €193.000 :
€  74.500 subsidie gemeente en rijk
€ 100.000 stimuleringslening via Gemeente (1,6%)
€  1.500 BTW teruggave zonnepanelen
€  17.000 eigen middelen

Er is een meerjarenbegroting opgesteld, waarbij oa de bezuinigingen op de energierekening voorlopig een contributieverhoging niet noodzakelijk maken. Voor de precieze cijfers verwijzen we naar de achtergrond informatie, die als  voorinformatie voor de ingelaste ALV van 18 december is opgesteld en op te vragen is bij het secretariaat.

Als kleine, maar vitale club zijn we trots om dit project aan te kunnen gaan en de subsidies en vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. Ons ledenaantal blijft stabiel, de banen zijn in prima staat en ook de baanverlichting is in 2019 vervangen door duurzame LED verlichting. Het bestuur is uitgebreid met Stefan Coenen, die formeel is aangesteld door de leden tijdens de afgelopen ledenvergadering.

Kortom: TV Berg en Dal is klaar voor de toekomst!

 

 

Bestuur TV Berg en Dal