Tennis in de winterperiode

Gebruik van tennisbanen tijdens de winterperiode

De winter staat voor de deur met mogelijk vorst, opdooi, ijzel en sneeuw. Daardoor vraagt het gebruik van de banen extra aandacht! Hieronder lees je alle ins & outs en hoe je weet of een baan wel of niet bespeelbaar is. Veel winter-tennisplezier!

De kans op kwaliteitsverlies van of schade aan de toplaag is groter bij verkeerd gebruik. Het is raadzaam hier tijdens de winterperiode extra aandacht voor te hebben en in voorkomende gevallen de banen tijdelijk niet te gebruiken. Niet alleen in het belang van de veiligheid van de spelers, maar ook in het belang van de bespeelbaarheid en kwaliteit van de banen op langere termijn. 

In de meeste gevallen heeft onze groundsman Wim Leenders de netten van onbespeelbare banen slap gehangen. Maar dit is geen 100% garantie dat een baan waar een net niet slap hangt, bespeelbaar is. Neem als speler ook je eigen verantwoordelijkheid.

Tip: Onderaan de homepage van tvbergendal.nl kan de “Conditie van de banen” gecheckt worden. Dit is een service naar onze leden – we proberen de staat van de banen zo actueel mogelijk te communiceren, maar kunnen niet dit voor 100% garanderen.

Gravel banen (1 en 2): 

  • Bij opdooi, ijzel, sneeuw kunnen de banen niet worden bespeeld. 
  • Hoe constateer je opdooi bij gravelbanen? Bij opdooi zie je voetstappen in de toplaag hetgeen betekent dat je op dat moment de banen niet meer kunt bespelen.

Smashcourt banen (3 en 4): 

  • Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar. Bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in de toplaag en de fundering veroorzaken). Eén of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden).
  • Sneeuw niet weg schuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het infillmateriaal (rode zand) tot gevolg hebben.
  • Hoe constateer je opdooi bij smashcourt banen? Dat is moeilijk te zien. Als er opdooi is bij de gravelbanen 1 en 2 is dat een teken dat er waarschijnlijk ook opdooi is bij 3 en 4. 
    Het gevaar is dat er weer te vroeg op gespeeld gaat worden. Via een balstuitproef kun je dit zelf wel testen, zie dit filmpje. Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is.

Conditie van de banen onderaan de homepage tvbergendal.nl (voorbeeld: Helaas zijn de gravelbanen zacht en glad door de vorst van de afgelopen dagen. Morgen wordt er gewalst en kan er weer gespeeld worden