Uitslag clubkascampagne 2018


Uitslag Clubkas Campagne van de Rabobank:
Er zijn 50 stemmen op onze vereniging uitgebracht. De club ontvangt hierdoor een bijdrage van € 211,60. Alle stemmers, hartelijk bedankt!