Vrijdagavond geen recreanten op de baan tot eind oktober


Vanaf heden tot het einde van de najaarscompetitie is de baan op vrijdagavond voor recreanten gesloten. Reden is de sluiting van het clubhuis (i.v.m. COVID), waardoor de competitiespelende teams een uur buiten zouden moeten wachten. Dit vinden we als bestuur niet acceptabel.

We streven ernaar om de banen zo snel mogelijk weer vrij te geven voor recreatieve spelers.

De lessen op vrijdagavond vinden beperkt doorgang t/m 23 oktober, het einde van de najaarscompetitie. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd met TSTK en de betreffende leden.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur, Ellis Vissers