Tennistraining


De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door de trainers van tennisschool Tom Kreemers: Luuk Geerlings en Rob Hendriks.

Op donderdag – als TSTK geen tennisles geeft, verzorgt Hans Potjes lessen voor volwassenen. Onze trainers scholen zich permanent bij zodat hun kennis op peil blijft en de lessen aansluiten bij de nieuwste methoden en inzichten. We werken met tennisleraren die in het bezit zijn van een diploma én geldige licentie.

Om de lessen te kunnen volgen, is het verplicht lid te zijn van onze vereniging; zie pagina ” lidmaatschap “.

Voor inschrijven voor lessen en acties van TSTK gaat u naar hun website.

De trainingen voor jeugd en volwassenen vinden plaats op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
Voor training voor volwassenen op donderdag, stuurt u een mail naar: Hans Potjes.

Luuk
Luuk
Hans
Hans

Jeugd -Actie  voor nieuwe leden - Maak kennis met tennis:

tvbergendal jeugtennis
actie-nieuwe-leden-2020-tvberg

Senioren

Actie 1 voor nieuwe leden – Maak kennis met tennis: 16 Lessen van 50 minuten voor € 199,00 incl. lidmaatschap/contributie voor dat kalenderjaar  – met racket € 249,00. Je kunt alleen van deze actie gebruik maken als je begin maart of begin september wilt starten.

Actie 2 voor nieuwe leden – Maak kennis met tennis: 5 lessen incl. lidmaatschap/contributie voor dat kalenderjaar voor €99

Senioren reguliere lessen: 16 Lessen van 50 minuten voor €171,00 excl. lidmaatschap/contributie.

Het bedrag voor de lessen wordt in 12 termijnen geïncasseerd door de tennisschool of door Hans Potjes (voor lessen op donderdag). De tennisvereniging incasseert eind maart de contributie.

Over ons Maak Kennis Met Tennis (MKMT) aanbod

Nieuwe leden die gebruik maken van het MKMT-aanbod betalen het bedrag voor het betreffende jaar aan TSTK of aan Hans Potjes (voor lessen op donderdag) . Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap van de tennisvereniging gedurende dit 1e kalenderjaar. De tennisleraren verrekenen de contributie met de tennisvereniging. In de jaren na het kennismakingsjaar betalen de leden hun contributie aan de vereniging en daarnaast eventueel een bedrag aan de tennisschool.

Na de kennismaking

Na het kennismakingsjaar, als je besloten hebt lid te blijven, betaal je in het eerste jaar dat je volwaardig lid bent – dat is dus het jaar nadat je begonnen bent met “Maak Kennis met Tennis” – contributie en € 15,- eenmalig entreegeld. Diegenen die na de kennismaking hun lidmaatschap direct willen opzeggen hoeven dus geen entreegeld te betalen. Als je lid blijft, ga je ook meedoen met de regeling vrijwilligersbijdrage (zie voor info ook bij lidmaatschap). Let op: wil je niet doorgaan, dien je lidmaatschap zelf actief op te zeggen.

De vereniging & tennisschool

Omdat de samenwerking tussen vereniging en tennisleraren voor ons heel normaal is, maar in de sportwereld (zie bijv. voetbal, hockey of turnen) een uitzondering, leggen we hieronder uit wat de verantwoordelijkheden zijn.

De tennisvereniging is verantwoordelijk voor je KNLTB-lidmaatschap (incl. WA.- en ongevallenverzekering), de KNLTB-pas waarmee je het clubhuis in kunt, evt. competities, andere activiteiten, de accommodatie en (m.u.v. het MKMT-aanbod) het innen van de contributie.
De tennisleraren verzorgen de lessen, de indeling van de lesgroepen en de facturatie van de lessen.

Om de lessen te kunnen volgen, is het verplicht lid te zijn of te worden van onze vereniging. Download hier het inschrijf- en machtigingsformulier SEPA . Het lidmaatschap wordt na de kennismakingsperiode automatisch verlengd en de contributie wordt automatisch door de vereniging geïncasseerd.

MKMT & Zomer-/winterlidmaatschap 
Dit MKMT aanbod geldt niet voor zomer- of winterleden die in het kalenderjaar nadat zij zomer-/winterlid geworden zijn, willen beginnen met MKMT. Zomer- of winterlidmaatschap is ook al een kennismaking met onze vereniging, alleen zonder tennistraining.